Toimus teenusedisaini koolitus pereturismiettevõtjatele ja sihtkohaarendajatele

Aasta alguses toimus koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga teenusedisaini koolitus Lääne-Eesti pereturismiettevõtjatele ja sihtkohaarendajatele. Koolituse eesmärgiks oli täiendada piirkonna pereturismipakkumist ja parendada peredele pakutavate turismiteenuste kvaliteeti.

Osalejad said teoreetilisi ja praktilisi näpunäiteid, kahe koolituspäeva vahelisel ajal oli ülesandeks kokku panna arendustöö, mis keskendus peredele suunatud tootele või teenusele. Koolitusel osalejate sõnul oli hea see, et antud praktilised ülesanded panid samm-sammult kliendi teekonda läbi mõtlema ja külastuselamust kui tervikut hindama.

Suvehooaja lõpul uurime osalenud 16 ettevõtja ja organisatsiooni käest, kuidas on koolitus nende tegevusele mõju avaldanud ja milliseid uusi teenuseid klientidele pakuti või klienditeekonna parendusi tehti.

Vaata peredele suunatud pakkumisi Lääne-Eestis siit: http://www.puhkaeestis.ee/et/erilised-elamused/reisieelistus/perega-reisijale  

Lääne-Eesti turismiasjaliste õppereis Hiiumaale

Mais toimus Lääne-Eesti turismiettevõtjate ja arendajate õppereis Hiiumaale. Õppereisi käigus külastati turismiettevõtjaid, kes tutvustasid oma tegemisi nii mandrilt kui teistelt saartelt kohale tulnud kolleegidele. Külastati Heltermaa käsitöökoda, Hiiumaa Pärimusaita, Kassari puhkekeskust ja Hiiu õlle koda, Suuremõisa lossi, Kärdla sadamat ja Hiiumaa pruulikoda. Naabersaarelt tulijatel õnnestus sisse põigata ka Vaemla villavabrikusse.

Regiooni jaoks tervikuna annavad õppereisid võimaluse tutvustada ja avada sügavamalt sihtkohti ning anda ülevaate turismiettevõtetest, kes valitud piirkonnas tegutsevad. Eks ikka sellel eesmärgil, et naabritelt midagi õppida ja teaks külastajale soovitada ka teisi põnevaid kohti.

Kuna õppereisil saarelviibitud aeg jäi lühikeseks ja hulk vahvaid tegemisi vajavad veel avastamist, siis soovitame võtta ette kordusreisi Hiiumaale. Vaata järele, kuhu veel minna ja mida teha: http://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/saared/hiiumaa

Lääne-Eesti turismiettevõtjad õppisid, kuidas olla veebis paremini nähtav

Kevadel toimusid Lääne-Eestis veebiturunduse seminarid ettevõtjatele ja sihtkohaarendajatele. Kokku üle 80-osalejaga nelja seminari ja kaheksa seminaripäeva jooksul korrati üle turunduse põhitõed ja anti praktilisi näpunäiteid, kuidas enda heaks tööle panna kaasaegsed turunduskanalid ja mida selle juures silmas pidada.

Ettevõtja jaoks on oluline, et tema koduleht oleks haarav, pakuks külastajale sobivat sisu ja ostuvõimalust. Vähemalt sama oluline on, et ettevõtja planeeriks kogu oma turunduse eesmärgistatult ja mõistaks, kuhu on mõtekas oma aega ja raha esmajärjekorras investeerida.

Lääne-Eesti Turismi jaoks on tähtis, et piirkonnas tegutsevate ettevõtete kuvand veebis oleks kvaliteetne, kuna see mõjutab kogu sihtkoha kuvandit tervikuna. Suur osa turismiettevõtete klientidest kasutab internetti, seega peaks iga teenusepakkuja olema teadlik, milliseid võimalusi on seal enda tutvustamiseks. - Sobiv sisu, läbimõeldud turundustegevused ja kliendile mugavad ostuvõimalused tekitavad huvi piirkonna külastamise vastu ja soovi siin puhata.  

Tulemas juba viies Lääne-Eesti Turismi aastakonverents

Taas kord kutsume kõiki turismiasjalisi juba traditsiooniks saanud Lääne-Eesti Turismi aastakonverentsile! Konverents toimub novembri viimasel nädalal Saaremaal.

Lääne-Eesti Turismikonverentsist on saanud traditsioon, kus kohtuvad turismiga seotud ettevõtjad, arendajad, avaliku sektori esindajad ja turismihariduse edendajad kogu regioonist. Konverentsi raames toimuvad ka kohalike turismiettevõtete külastused ja Lääne-Eesti regiooni parimate turismiasjaliste tunnustamine.

Konverentsi täpsem info ilmub septembris www.westestonia.ee  lehel. 

Koostamisel on EAS Turismiarenduskeskuse 2017.aasta tegevuskava

Anname teada, et EAS Turismiarenduskeskus on asunud koostama 2017.aasta turundus-ja arendustegevuste kava. Kuigi oma tegevuste planeerimisel lähtutakse pikaajalistest strateegilistest dokumentidest, siis koostatakse siiski iga aasta kohta lühemat perioodi kattev tegevuskava, mis sisaldab kokkuleppeid nii tegevuste kui partnerite kaasamise osas. Eesmärk on saada lõplik tegevuskava valmis oktoobrikuuks ning seetõttu on kogu protsess sel aastal toodud mitu kuud ettepoole. See annab nii EASile kui meile piisavalt aega tegevuste kvaliteetsemaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks.

Lääne-Eesti regioonis on tegevuskavasse sisendi andnud maakondlikud turismiorganisatsioonid koostöös oma partneritega ja tegevuskava väljatöötamise protsessiga on alustatud. Juhul, kui Sinu ettevõtte või organisatsiooni tööpiirkonnaks on Lääne-Eesti ja Sa soovid kaasa rääkida järgmise aasta strateegilistes tegevustes või teha ettepaneku koostöö osas, siis palun võta meiega ühendust kirjutades info@westestonia.ee.

Lisaks võib alati tutvuda EAS Turismiarenduskeskuse proffessionaalile suunatud infoga: http://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile

Eesti toidutee 120 ettevõtet said veebikaardile

Maapiirkondades 120 Eesti toidu pakkujat ja väiketootjat ühendav Eesti toidutee sai veebikaardile. Toidutee ettevõtted pööravad suuremat tähelepanu kohaliku toidu edendamisele ning kodumaise tooraine kasutamisele.

“Eesti toidutee aitab tuua paremini esile neid maapiirkondade restorane ja toidukohti, mis pööravad suurt tähelepanu kodumaise ja kohaliku tooraine kasutamisele ning kohaliku köögi tutvustamisele,” ütles maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp. “Eesti toiduteesse kuulumine parandab aga ettevõtte turundusvõimalusi. Valminud Eesti toidutee veebileht koos veebikaardiga teeb maapiirkondades Eesti toidukultuuri edendavad toidukohad ka tarbijatele senisest paremini leitavaks.”

Veebilehel www.toidutee.ee on hetkel teave 120 toitlustusasutuse kohta koos võimalusega kaardil koostada kulinaarseid marsruute läbi Eesti.

“Toidutee on heaks teejuhiks kohalikust toorainest valmistatud toitude juurde,” ütles MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht Raili Mengel. “Toidutee on väga mitmekülgne, sellega on ühinenud nii tippklassi restorane kui ka lihtsamaid toidukohti, kus pakutakse kodusemaid sööke. Samuti degusteerimisi korraldavad väiketootjaid, toiduga seotud elamustegevusi pakkuvaid ettevõtteid ja talupoode. Toiduteel olevate ettevõtete mitmekesisus annab väga hea ülevaate meie maale omasest toidukultuurist.”

Viimase aasta jooksul on Eesti toidutee ettevõtted saanud nõu nii menüü koostamise, kohalike toorainete kasutamise kui ka teeninduse parandamise kohta.

Eesti toiduteed veab maaeluministeeriumi tellimusel maapiirkondade turismiettevõtteid ühendav MTÜ Eesti Maaturism.

Eesti toidutee on osa müügiedenduskavast “Eesti toit 2015-2020”. Varem on Maaeluministeerium koos koostööpartneritega korraldanud selle raames Eesti toidu väljaku 2014. aasta laulupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg”, 2015. aastal esimese üle-eestilise avatud talude päeva ning Eesti toidu kuu. Tänavu 30. aprillil kuulutati programmi raames välja Hiiumaa maitsete aasta 2016.