Project Central Baltic Cycling

Projekti idee
Projekti peamine idee on innustada turiste külastama Läänemere äärseid riike ning seejuures pakkuda külastuselamust pealinnast kaugemale jäävates regioonides. Seejuures analüüsitakse praegust olukorda ja määratakse kindlaks jalgrattaturismi potentsiaal eesmärgiga arendada projekti käigus välja uus turismitoode, mis aitab kaasa turismimajanduse arengule projekti piirkonnas.

Eesmärgid
Projekti eesmärk on edendada Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimet Euroopa turismiturul laiendades pakutavat turismitoodet projektipiirkonnas.

Tegevused

Projekti raames hinnatakse piirkonna jalgrattaturismi arengupotentsiaali. Seejuures luuakse ja tugevdatakse turismiasjaliste koostöövõrgustikku, kes on seotud jalgrattaturismi arendamisega Kesk-Läänemere piirkonnas. Projekti käigus parendatakse jalgrattaturismi infrastruktuuri ja piirkonda turundatakse ühise turismisihtkohana.

Toimunud on regionaalsed töötoad Pärnumaal, Läänemaal, Saare maakonnas ja Hiiumaal, millele eelnes Lääne-Eesti turismikatuste kohtumine.

Partnerid
Projekt hõlmab seitset partnerit neljast Kesk-Läänemere piirkonnast: Zemgale Planeerimisregioon Lätist (juhtpartner), MTÜ Lääne-Eesti Turism Eestist, Kurzeme Turismiassotsiatsioon Lätist, Vidzeme Turismiassotsiastioon Lätist, Pargas linn Soomest, Jelgava Regionaalne Turismikeskus Lätist, Örebro Regionaalne Arendus Nõukogu Rootsist.

Projekt „CentralBalticCycling“ (projekti ametlik nimi on „Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area") viiakse ellu Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA 2007-2013 programmi kaasrahastusel. Projekti kogueelarve on 1 497 899 eurot, millest Euroopa Liidu toetus on 1 161 001 eurot.

Trükised

Jalgratta trükis EST/RUS  (pdf - 24 MB)

Jalgratta trükis ENG/GER  (pdf - 23 MB)

Pressiteated

Projekti käivitumise pressiteade  (pdf - 83 kB)

Messi Reisen pressiteade  (pdf - 117 kB)

Messi GoExpo pressiteade  (pdf - 100 kB)