Projekt AGORA 2.0

Aastatel 2010-2012 on projekti raames ellu viidud erinevaid tegevusi. Alljärgnevalt mõningad näited.

1. Osalemised erinevatel messil ja infoseminaridel

2. Lääne-Eesti regiooni imagotrükise väljaandmine

3. Kodulehe www.westestonia.ee arendamine

4. Tutvustusreisid välisajakirjanikele ja reisikorraldajatele

Tutvustusreiside ülevaade

Kõikide tutvustusreiside ühiseks eesmärgiks oli kommunikeerida projekti tulemusi ja tutvustada Läänemere regiooni ning lisaks sellele oli igal tutvustusreisil veel lisaväärtus – tutvumine Lääne-Eesti regiooniga ja selle pärandväärtustega.

3.-6. mail 2011.a. toimus tutvustusreis Saaremaale. Tutvustusreisi eesmärgiks oli tutvustada Lääne- mere regiooni ühe pärli Lääne-Eesti suurima saare Saaremaa loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandit St.Peterburi 15-le reisikorraldajale. Reisi toetasid muuhulgas ka Estonian Air ja kohalikud turismiettevõtjad.

Reisimarsruut viis seltskonna Kaali meteoriidi kaatri ja sealse kivimuuseumi juurde, samuti külastati Panga panka Põhja-Saaremaal. Loodussõbrad said nautida Vilsandi rahvuspargi loodusväärtusi. Kultuuripärandit näidati Mihkli talumuuseumis ja Angla Pärandkultuurikeskuses. FAMi tipphetkeks oli aga Kuressaare piiskopilinnus 14.sajandist. Pärast tutvustureisi koguneti seminariks, kus tutvustati projekti tegevusi, selle eesmärke kultuurilisest ja looduslikust aspektist lähtudes.

25.-27. mail 2011.a. toimus tutvustusreis Saaremaale. Kutsutud oli 6 ajakirjanikku Soomest, kes kuuluvad võrgustikku European Journalists Network. Ajakirjanikele tutvustati käsitöö traditsioone ja looduslikke vaatamisväärsuseid nagu ökoseebi valmistamine ja käsitsi sinepi tegemine ning Väinamere Uisu töötuba Muhumaal, kus vanade laevaehitus traditsioonide järgi ehitatakse uut laeva. Looduslikest vaatamisväärsustest külastati Panga panga paekivipaljandit. Pärimustraditsioonide poole pealt tutvustati Angla Pärandkultuurikeskuse töötubasid ning Muhumaal väisati Koguva küla, kus on näha traditsioonilise Eesti talu hoonetekompleksi ja paigutust. Loomulikult ei puudunud reisikavast ka Kuressaare piiskopilinnuse külastamine. Lisaks räägiti metsarahvaste uskumustest Tihuse pärandkultuuri radadel matkates.

Saabumisõhtul toimus seminar, mille eesmärk oli teavitada osalejaid projektist, selle eesmärkidest ja rääkida lähemalt siinsest kultuuriloost erinevaid huvitavaid aspekte välja tuues. Muuhulgas pakkus huvi siinne majandussituatsioon. 

31. juuli-5. augustil 2011.a. toimus tutvustusreis "Butterfly Holiday" (liblikatuur) üle Eesti. FAMi reisiseltskonda kuulusid liblika- ja kiilispetsialistid Butterfly Conservation (UK, enam kui 16 000 liiget, asutatud 1968.a.) ning Butterfly Conservation „European Interests Group“ (asutatud 2006.a.) organisatsioonidest. FAMi raames vaadeldi liblikaid ja kiile Põlva-, Võru-, Pärnu-, Lääne- ja Hiiumaal. 

FAMi teema – liblikad ja kiilid – tõi hästi esile Eesti eripära teiste Läänemeremaade seas. Looduslikult on Eesti mitmekordne piiririik: mandrilise ja merelise vahel valitseb meil üleminekuline paraskliima, diagonaalis üle Eesti läheb piir lubjakivi-aluspõhja ja vaesema liivakivi vahel, lisaks asume okasmetsade vööndi lõunapiiril. Tänu oma asendile elavad paljud liigid meil oma levilapiiril – näiteks kolmandik soontaimedest. Erinevad sookooslused katavad Eestis ligi kümnendiku ning kaitsealuste soode poolest oleme samuti maailmas esirinnas - pindalaliselt umbes pooled meie sookooslustest on võetud kaitse alla. Intensiivse põllumajandusega ning tihedalt asustatud Euroopas on peaaegu kõik sood hävitatud ning looduskaitsjad tegelevad nende taastamisega. Ligi pool Eestist on kaetud metsaga ning metsasuselt oleme Euroopas neljandal kohal. Rannaniite, loopealseid ja puisniite on Eestis samuti rohkem kui üheski teises Euroopa riigis ning siin asub ka Euroopa üks suuremaid luhtasid – 4000 hektari suurune Kasari luht. Lääne- ja Lõuna-Euroopa niitude vaesunud taimestikku arvestades pakuvad meie poollooduslikud niidud võimalust imetleda Euroopas hävinud või haruldaseks muutunud taimi. Kõik eelpool nimetatud elupaigad on üliolulised haruldastele liblika- ja kiililiikidele.

6.-9. oktoobril 2011.a. toimus tutvustusreis Pärnusse ja Haapsalusse. 40 reisikorraldajat St.Peterburist tutvusid Pärnus Raekojaga, Tallinna Väravatega, Punase Torni seppadega, Seegi majaga. Jalutati rannaparkides ja külastati käsitöötubasid. C.R.Jakobsoni talumuuseumis said osalejad ülevaate maaelust ja vanadest kommetest. Teel Haapsalu poole, tehti vahepeatus Nedrema puisniidul ja Oidrema mõisas ning saadi osa Matsalu rahvuspargi linnuriigist. Haapsalus huviobjektideks olid ajaloolise väärtusega raudteemuuseum, vanalinn, Haapsalu piiskopilinnus, rannapromenaad.

Pärast tutvustureisi koguneti seminariks, kus tutvustati projekti tegevusi, selle eesmärke kultuurilisest ja looduslikust aspektist lähtudes.

Messide ja seminaride ülevaade

Aastate jooksul on osaletud erinevatel sihtturu messidel: Matka, Tourest, Baltour, Vivatur, ITB, Tur, Inwetex, Senaatintor, Mardilaat ja Women`s Fun Run. Messidel tutvustati projekti tegevusi ja anti infot Läänemere regiooni kohta. Messide eesmärk oli muuta regioon nähtavaks ja regiooni pärandtooted atraktiivseks. Messid olid vajalikud ka just selleks, et tundma õppida Läänemere regiooni külastajat, tema vajadusi ja nõudlusi. Messidelt saadud kogemuste põhjal on korraldatud tutvustusreise huvipakkuvatele sihturgudele ja -rühmadele ning koostatud Lääne-Eesti imagotrükis, kus on kajastatud kogu Läänemere regiooni pärlid. Alameesmärk oli kohtuda oma ala ekspertidega Läänemere regioonist, et luua ühine kuvand regioonist ja parim tulemus väärtuste tutvustamisel (BASTISe näol) läbi külastajate teadlikkuse tõstmise.

Lisaks messidele oli olulisteks tegevusteks sihtturu tundmine, mistõttu korraldati 2010.a. Soome sihtturu infopäev Pärnus, et arutleda Soome sihtturu ja -rühma üle. Tehti ajurünnakuid, mida Lääne-Eesti ja üleüldisemalt Läänemere regioon saab pakkuda Soome külastajale. 2012.a. märtsil toimus aga Moskvas ja St.Peterburis infoseminar sealsetele reisikorraldajatele suvepuhkuse võimalustest Lääne-Eestis ja anti teavet Läänemere regiooni loodus- ja kultuuripärandist.

Projekti raames korraldati konkurss "6 Baltic Wonders" (6 Läänemere imet), mis oli suunatud avalikkusele ja pärandturismi arengu positiivsele mõjule Läänemere regioonis. Eesmärgiks ikka muuta Läänemere regiooni nähtavust, et see oleks üks sihtkoht Euroopas.