Luitemaa ja Kabli Looduskaitseala

Kabli linnujaam. Autor Seikle Vabaks

Kabli loodusrada. Autor Seikle Vabaks

Luitemaa Kaitseala

Kaitseala suurimad väärtused on ulatuslikud ja linnurikkad rannaniidud. Siinsed luitemännikud on kauneimad ja kõrgeimad Eestis. Rannametsas asuvad Torni- ja Tõotusemägi on Eesti ja väidetavalt ka Baltikumi kõrgeimad. Luiteahelike vahel asuvad kaunid rabad. Luitemaa Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada lookleb läbi Tolkuse raba, üle kõrgete luitemägede ja jõuab Tornimäele. Mäe keskel asub u 15 meetri kõrgune vaatetorn, mille vaateplatvormilt avaneb suurepärane vaade ühelt poolt Häädemeeste rannaniidule ja teiselt poolt Tolkuse rabale. 

Kabli rand ja Looduskaitseala

733,2 h kaitseala infopunktiks on Kabli looduskeskus. Kabli looduskeskuse töötajad jagavad lahkesti oma teadmisi ja materjale puhkamisvõimaluste kohta Kablis ja ka teiste Eestis asuvate  RMK  puhkealade kohta.  Looduskeskuse kõrvalt algab 1,8 km pikkune  Kabli looduse õpperada, mis möödub pesakastimaailmast, rannaniidust, mis on karjamaaks lammastele ja shoti mägiveistele ning jõuab välja Kabli lindude rõngastamisjaamani. Suvel on kauniks puhkusekohaks madal ja soojaveeline Kabli liivarand, kus  mitmeid piknikupaiku, laste mänguväljakuid, promenaad ja suvekohvik.