Industrial Heritage

Turismiprojekti Idustrial Heritage (originaalnimi Revival of Industrial heritage for tourism development, eesti keeles "Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks") raames arendatakse välja tööstuspärandil põhinev turismimarsruut.

Projekti raames korrastatakse ja/või arendatakse turismiobjektideks erinevad veskid, tootmishooned, tuletornid, raudteeobjektid ja veetornid Eestis ja Lätis. Lääne-Eestist arendatakse/korrastatakse kokku 7 tööstuspärandi objekti: Kübassaare Tuletorn ja Lümanda Lubjapark Saaremaal, Tootsi Turbavabrik Pärnumaal, Haapsalu Raudtee- ja Sidemuuseum ning Risti Veetorn Läänemaal, Tahkuna ja Ristna Tuletornid Hiiumaal. Samuti kaasatakse turundus- ja arendustegevustesse teisi olemasolevaid tööstuspärandi turismiobjekte.

Projekti regionaalsed partnerid on Lääne-Eesti Turism, Lõuna-Eesti Turism, Kurzeme regioon (Läti), Riia regioon (Läti) ja Vidzeme regioon (Läti), kes viivad ellu ühised turundus- ja arendustegevused.

Projekti partnerid Eestis objektide korrastamisel on: Pöide Vallavalitsus, AS Limex, MTÜ Eesti Turbamuuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Hiiu Vallavalitsus ja Eesti Tuletornide Selts, Alatskivi Looduskeskus, Räpina Paberivabrik, Hellenurme veskimuuseum, Lahmuse Vesiveski, Leevaku hüdroelektrijaam.

Projektipartnerid Lätis objektide korrastamisel on: Jaunpils vesiveski, Rideli vesiveski, Aizpute veetorn, Birini veetorn, Zilaiskalns veetorn, Oviši tuletorn, Airites raudteejaam, Baloži turbaraudtee, Gulbene-Aluksne raudteejaam, Limbaži villa- ja tekstiilivabrik, Koni veski, Ligatne Paberivabrik, Kuldiga Tööstustorn, Pace villavabrik.

Projekti kestus: 01.05.2017 - 30.04.2019.

Projekt on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist. Projekti kogumaksumus on 1 431 135.40€, millest ERDF toetus 971 665.09€. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 82 208€.

Tööstuspärandi visuaalid

Valminud on projekti visuaalid, kajastamaks tööstuspärandi teemat ja objekte. Projekti raames valmivates turundusmaterjalides kasutatakse nii üldist logo kui temaatilisi logosid kujutamaks veskeid, tuletorne, raudteepärandit, endisi tehaseid ja veetorne.

PDF Logoraamatu leiad siit.

Regionaalne tootearenduse töötuba

21-22.03.2018 toimus Haapsalus projekti raames regionaalne tootearenduse töötuba. 

Workshopi käigus arutleti ja tehti läbi teenusedisaini protsess tööstuspärandi tootest lähtuvalt sh disainiti koostöös üksteise tooteid ning tehti edasisi plaane, kuidas edasi minna, mida-kuidas veel vaja teha-soetada-arendada-turundada.

Osalejad olid Lääne-Eesti tööstuspärandi objektid (veskid, tuletornid, vanad tehased, raudteepärandi objektid, veetornid jt), teemaga seotud muuseumid ja huvitatud turismiorganisatsioonid.

Workshopi viis läbi BDA Consulting OÜ teenusedisainer Ülle Puustusmaa.

"Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest"
“This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”