Projekt "Ranniku Matkarada" (Coastal Hiking)

Projekti "Coastal Hiking" (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia) eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad. 

Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9), mis saab alguse Portugalist ja kulgeb mööda rannikut läbi Euroopa.

Kui eelmine aasta möödus raja marsruuti valides, läbi proovides ja kaardistades ning investeeringuid planeerides, siis sel aastal märgistame ja arendame rada juba füüsiliselt ja visuaalselt. Oleme enda jaoks avastanud mõnusad viisid vahetada tuba värske õhu ja kauni looduse vastu, viies läbi nõupidamised ja arutelud otse matkarajal rada märgistades. Meie eeskujul liitunud on viinud matkarajal läbi juba taimede tundmise töötubasid ja keeleõppekursusi. Raja ääres olevad ettevõtted saavad kaasa lüüa Ranniku Matkaraja märgistamisel - jälgi infot ja graafikut Facebookis!

Järgmine aasta on plaanitud turundusele ning materjale koostame juba sel aastal. Tegemisel on juhendmaterjal matkajatele, käsiraamat matkajatest ja matkajale osutatavatest teenustest ettevõtetele ning juhendmaterjal reisikorraldajatele koos näidispakettidega. Imagotrükis matkaraja turundamiseks on kohe-kohe valmimas ja sügisel hakkame tegema uut matkaraja äärde jäävate sündmuste kalendrit.

Vaata ka FB lehte ning www.coastalhiking.eu

Projekt "Tööstuspärandi taaselustamine" (Industrial Heritage)

Tööstuspärand on oluline osa meie kultuuripärandist demonstreerides erinevaid tehnoloogilisi ajastuid, muutunud töötingimusi ja töövõtteid, aidates meil mõista ajalugu ja ühiskonna arengut.

Miks on see oluline praegu? Tööstuspäranditurism on Euroopas kasvav trend. See on väga hea võimalus ka meile saada uusi sihtgruppe, korrastada vanu väärtuslikke hooneid ning arendada turismitooteid.

Projekti "Industrial Heritage" raames saavad arendusi mitmed tööstuspärandi objektid: veskid, tuletornid, veetornid, endised tehased ja raudteepärandiobjektid.

Lääne-Eestis arendavad end: Haapsalu raudteemuuseum (renoveerib vaguni), Risti veetorn, Ristna tuletorn, Tahkuna tuletorn, Sõrve tuletorn, Lümanda Lubjapark  ja Tootsi Turbamuuseum.

Projekti abil kujuneb Eesti ja Läti tööstuspärandiobjektidest omavahel tihedamalt suhtlev võrgustik, valmivad temaatilised näidismarsruudid ja nutikad turundusmaterjalid.

Sügisel on plaanis temaatilised nädalavahetused tööstuspärandiobjektidel - kui tahad kaasa lüüa oma objektiga või avada pop-up poe, kohviku või näituse tööstuspärandi objektil - anna meile teada!

Ole kursis uudistega tööstuspärandi valdkonnas ja arenevatel objektidel Facebook lehel ja vaata rohkem infot veebist.

Projekt "Baltacar"

Projekti eesmärk on Läänemere veealuse kultuuripärandi turismipotentsiaali kasutamine, luues paremaid lahendusi unikaalsete veealuste objektide külastamiseks oma algsel asukohal.

Projekti käigus luuakse Läänemere piirkonda turismiatraktsioon, mis koosneb Eesti, Rootsi ja Soome laevavrakkidest. Vrakid on varustatud ankrupoide ja infotahvlitega in situ ning veebis on üleval vrakkide ajalugu ja 3D mudelid neile, kes vee alla minna ei soovi.

Samuti ühendatakse jõud ühiseks veealuse päranditurismi turunduseks ja tutvustamiseks, et tõsta teadlikkust Läänemere unikaalsest veealusest kultuuripärandist, headest säilimistingimustest ning veealuse pärandi potentsiaalist piirkonna turisminduse arendamisel.

Läänemere suurim veealune muuseum «Baltic Underwater» tutvustab Eestit sukeldumissihtkohana ning Saaremaa ja Hiiumaa vetes olevaid laevavrakke: Kaubalaev E.Russ, allveelaev Akula, miinitraaler HMS Myrtle. Nende põneva ajalooga ja fotode-mudelitega saad tutvuda veebis: https://balticunderwater.com.

Vaata ka projekti tutvustust ja ole uudiste-tegemistega kursis FB lehel.