Coastal Hiking projekti tutvustus Tahku Tares Pärnumaal

Head koostööpartnerid

MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsub Teid (või Teie esindajaid) projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" esimesele ühisele kokkusaamisele 20. aprillil kell 10 Tahku Tare külaseltsi majas (Tahkuranna küla, Pärnumaa, maja asub Pärnu poolt sõites paremal tee ääres enne Võiste küla silti).

Registreerimine 18.aprilliks siin lingil
Kokkusaamisele on kutsutud projektis osalevate omavalitsuste esindajad, koostööpartnerid ja muud huvitatud isikud.  

MTÜ Lääne-Eesti Turism annab ülevaate projektist üldiselt ja selle käigus tehtavatest tegevustest ning investeeringutest. Lisaks soovime Teiega kindlasti arutada projekti raames koostöö korraldamist, tehtavate investeeringutega seonduvat (puhkekohad ja infostendid) ning loodava matkaraja planeerimist. 

Koguneme ja tervituskohv 9.45-10
Arutelud ja ettekanded 10-13
kokkusaamise lõpp ca 13.30

Taustainfo:
Matkatee esialgne projekti ettevalmistamise faasis koostatud kaart 
Lisaks kutsume ja ootame Teid osalema projekti konverentsil 27-28. aprillil Jurmalas, info ja registreerimine www.celotajs.lv/en/conf/170427-PK/info

Piiriülest projekti rahastab Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond 
Projekti Eesti poolsed partnerid on MTÜ Lääne-Eesti turism ja MTÜ Eesti Maaturism

Tänades ja Teie osalemist oodates

Anneli Haabu
MTÜ Lääne-Eesti Turism
Projekti Coastal Hiking projektijuht
tel 5270660                  
anneli.haabu@westestonia.ee

Eesti ja Läti rannikule luuakse Balti riikide pikim 1100 km pikkune matkarada

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piiriülest projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis"). Kuni 2019.a. oktoobrini  kestva projekti eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus ja vajalik infomaterjal. “Matkarajale  on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kaasatakse kohalikke elanikke, majutus- ja toitlustusettevõtteid, giide, kohaliku toidu või käsitöö tootjaid ning muid huvigruppe ja turismiasjalisi. Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikku kogemuste vahetamiseks, korraldatakse projekti raames koolitusseminare ja õppereise. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid oma turismitoodete ja –teenusete kavandamisest just matkajatele, “ ütles MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier.

MTÜ Eesti Maaturism tegevjuhi Raili Mengeli sõnul koostatakse matkaraja tutvustamiseks eesti, läti, inglise, saksa ja vene keeltes mitmeid turundusmaterjale ning turismikaarte nii reisikorraldajatele kui ka lõpptarbijatele. Samuti osaletakse rahvusvahelistel turismimessidel ja loomisel on veebileht, kus kogu matkaraja marsruut on nähtav nii tervikuna kui ka lühemate etappidena.

Projekti elluviijad on 8 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism ning Lätist Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused ja Läti Maaturismi Ühendus „Lauku Celotajs“, kes on projekti juhtparteriks. Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu.

Lisainfo:

MTÜ Lääne-Eesti Turism
Kaia Treier, juhatuse liige
Tel 5357 5524, kaia.treier@westestonia.ee 

Anneli Haabu, projektijuht
Tel 527 0660, anneli.haabu@westestonia.ee 

MTÜ Eesti Maaturism
Raili Mengel
tel 5219722, eesti@maaturism.ee