Projekti tutvustus ja arutelu Tahku Tares Pärnumaal

MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsus koostööpartnerid, omavalitsused ja teised projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" tegevustest huvitatud osapooled esimesele ühisele kokkusaamisele 20. aprillil  Tahku Tare külaseltsi maija. 

Koha valikul sai oluliseks see, et Tahku tare jääb projekti raames loodava matkaraja äärde ning on tulevikus valmis pakkuma matkajatele oma teenuseid. Samuti asub Tahku tare hoovis puhkekoht, millega projekti osapooled said tutvuda.

MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier andis ülevaate projektist üldiselt ja selle käigus tehtavatest tegevustest ning investeeringutest. Lisaks arutati projekti raames koostöö korraldamist, tehtavate investeeringutega seonduvat (puhkekohad ja infostendid) ning loodava matkaraja planeerimist. 

Kokkusaamisel lepiti kokku edasine tegevuskava, mille raames kohtutakse osapooltega veel eraldi ja vaadatakse üle ning täpsustatakse nii raja kulgemise kui investeeringutega seonduvad detailid. 

Matkatee esialgne projekti ettevalmistamise faasis koostatud kaart 

Projekti tutvustav esitlus