Valminud on Ranniku matkaraja stiiliraamat, märgistamise juhend ja sündmuste kalender 2018

Koostöös projektipartneritega on valminud Ranniku matkaraja sündmuste kalender 2018. Kalendris on kuude kaupa kajastatud sündmusi, mis toimuvad nii Eestis kui Lätis matkaraja lähedal ja ümbruskonnas. Kalender on eesti, inglise, läti ja vene keeltes. 

PDF Vaata Ranniku matkaraja kalendrit

Välja on töötatud PDF stiilijuhend ja ka raja PDF märgistamise juhend. Juhendid on saadaval ka inglise keeles, küsi täpsemalt infot info@westestonia.ee

 

 

Ranniku matkaraja inspekteerimine jätkub ka Harjumaal!

Alates 24. septembrist märgitakse Harjumaal maha Baltikumi pikima – 1100 km pikkuse Ranniku matkaraja viimast lõiku. Rada kantakse kaardile matkajate poolt, kes teekonna läbi kõnnivad. Viiimane lõik Luccast Tallinnasse matkatakse 1. oktoobril.

Loodav Ranniku matkakarada kulgeb mööda Eesti ja Läti rannikut ning on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9), mis algab Portugalist ja läbib kogu Euroopa ranniku kuni Narva-Jõesuuni. Lõuna poolt alguse saanud matkaraja läbikõndimine ja teekonnast elektroonilise kaardi loomine on olnud sel aastal teoksil Lätis ja Lääne-Eestis. Kevadest alates on selle eesmärgi nimel Eestisse teel olnud projekti peapartneri Läti Maaturismi esindaja Juris Smaļinskis.

 Jälgi Ranniku matkaraja mahamärkimist Facebookis:

@rannikumatkarada  https://www.facebook.com/rannikumatkarada/

@estlatthiking https://www.facebook.com/estlathiking/

 

 

Tule Ranniku matkarada tutvustavale infoseminarile

KUTSUME ETTEVÕTJAID RANNIKU MATKARADA TUTVUSTAVALE INFOSEMINARILE!
14. september Roosta PuhekülaS Läänemaal (www.roosta.ee)
09.00-09.30 Matkateemale omane saabumisamps ja tervituskohv
09.30-12.00 Räägime järgmistel teemadel:
- Projekti tutvustus ja kuidas hakkab kulgema loodav ranniku matkarada Eestis? 
- Millise väljundi (sh turundusliku väljundi) saavad matkaraja äärde ja lähedusse jäävad turismiettevõtted?
Ühine ajurünnak: Kuidas ettevõtjad saaksid maha märgitavast matkarajast kasu? Millised on koostöövõimalused? (mõtteid koondab MTÜ Eesti Maaturism, Raili Mengel)

Infoseminarile registreeru hiljemalt 12. septembriks bit.ly/2xpznxs

NB! Infoseminarile on oodatud nii nende maakondade ettevõtjad, kus loodav rannikumatkarada kulgema hakkab, kui ka Harjumaa ning teiste maakondade ettevõtjad, keda matkaradade teema huvitab.

Raja planeeritavat kulgemist näete bit.ly/2ePkB
MTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Lääne-Eesti Turism on projektipartneriteks piiriüleses projektis "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”). Loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune kulgedes Eestis Pärnumaal ja Läänemaal ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9.

Täpsem info

MTÜ Eesti Maaturism
Raili Mengel, tegevjuht
tel 521 9722, eesti@maaturism.ee
www.maaturism.ee

MTÜ Lääne-Eesti Turism
Anneli Haabu, projektijuht
tel 527 0660, anneli.haabu@westestonia.ee

Tule Ranniku matkaraja märgistamise matkadele Läänemaal!

Projektiga "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia"  jõuab Ranniku matkaraja märgistamise teekonnaga 11. septembril Läänemaale


Tule matka Läänemaa etapil Jurisega, et koos läbi käia Hanila, Lihula, Martna, Ridala, Haapsalu, Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva valdade piiresse jäävad lõigud. Tule ise ja jaga kutset ka edasi, et kõik, kellele teema huvi pakub, saaksid infot.


Vaata raja kulgemist kaardilt
Vaata Ranniku matkaraja FB lehte

Lisainfo Annika Mändla
MTÜ Lääne-Eesti Turism
tel 5818 8221, annika@visithaapsalu.com

Tule Ranniku matkaraja märgistamise matkadele Häädemeeste, Tahkuranna, Audru, Tõstamaa ja Varbla vallas ja Pärnu linnas

Oleme projektiga "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" sealmaal, et Juris Smalinskis, kelle ülesanne on luua matkateest GPX failid, jõuab Ranniku matkaraja märgistamise teekonnaga septembri alguses Pärnumaale. Lõpule on jõudmas raja märgistamine Lätis, mida saab jälgida projektipartnerite lätikeelsel FB lehel.  

Projekti eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad.  Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9). 


Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid.  

Tule matka Pärnumaa etapil Jurisega, et koos läbi käia Pärnu maakonna piiresse jäävad lõigud. Tule ise ja jaga kutset ka edasi, et kõik, kellele teema huvi pakub, saaksid infot.

Pärast Pärnumaad jätkub raja läbi kõndimine ja märgistamine Läänemaal ja Harjumaal, mille täpsem ajakava ja info lähiajal. 

Vaata raja kulgemist kaardilt

Vaata Ranniku matkaraja FB lehte

SA Pärnumaa Turismi inimesed on kaasas enamikel etappidel. 
Täpsem info 
Kaire Ilus, MTÜ Lääne-Eesti Turism
mob +372 52 50 899
tel +372 44 73 000 
kaire.ilus@visitparnu.com

Projekti tutvustus ja arutelu Tahku Tares Pärnumaal

MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsus koostööpartnerid, omavalitsused ja teised projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" tegevustest huvitatud osapooled esimesele ühisele kokkusaamisele 20. aprillil  Tahku Tare külaseltsi maija. 

Koha valikul sai oluliseks see, et Tahku tare jääb projekti raames loodava matkaraja äärde ning on tulevikus valmis pakkuma matkajatele oma teenuseid. Samuti asub Tahku tare hoovis puhkekoht, millega projekti osapooled said tutvuda.

MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier andis ülevaate projektist üldiselt ja selle käigus tehtavatest tegevustest ning investeeringutest. Lisaks arutati projekti raames koostöö korraldamist, tehtavate investeeringutega seonduvat (puhkekohad ja infostendid) ning loodava matkaraja planeerimist. 

Kokkusaamisel lepiti kokku edasine tegevuskava, mille raames kohtutakse osapooltega veel eraldi ja vaadatakse üle ning täpsustatakse nii raja kulgemise kui investeeringutega seonduvad detailid. 

Matkatee esialgne projekti ettevalmistamise faasis koostatud kaart 

Projekti tutvustav esitlus