Käsiraamat "Matkaja ja tema vajadused"

Projekti Coastal Hiking raames on valminud PDF käsiraamat "Matkaja ja tema vajadused", mis on mõeldud laiale kasutajaskonnale: turismiettevõtjatele, omavalitsustele ja nende turismispetsialistidele, mittetulundusühingutele ning igaühele, kes soovib arendada ettevõtlust või muid matkaturismiga seotud algatusi või kes juba pakuvad oma turismitooteid ja -teenuseid just sellele sihtgrupile. 

 

 

Osale Ranniku matkaraja märgistamisel Pärnumaal

Osale: Ranniku Matkaraja matkateemalisel seminaril 29.05 Puise Nina külalistemajas

MTÜ Eesti Maaturism korraldab 29.05 Ranniku Matkaraja projekti raames matkateemalise seminari.
Toimumisaeg: 29.mai, kell 09.30 – 16.30
Toimumiskoht Puise Nina Külalistemaja, Läänemaal (http://puisenina.ee/)
Seminar on osalejatele TASUTA!

 
Teemad ja esinejad:
Matkaja profiil – tema ootused teenustele. (Eesti Matkaliidu esindaja)
Hiker in Estonia (Maiu Lünekund)
Maiu Lünekund räägib matkaja soovidest/ootustest, jagab oma isiklikke matkakogemusi ning räägib matkateema turundusviisidest.
Vt www.youtube.com/c/hikerinestonia ja www.instagram.com/hikerinestonia/
Eesti 100 raames toimuv matkanädal. Matkatee arendamine ja koostöövõimalused ettevõtjatele. Läbi viidud matkajate uuringust. (RMK esindaja)
Matkakorraldaja koostöökogemus majutuse- ja toitlustusteenuse pakkujatega.
Ranniku matkaraja turundusmaterjalid ja matkaraja turundamine. Ettevõtjate käsiraamatu tutvustamine. (MTÜ Eesti Maaturism esindaja)
Ranniku matkarajale planeeritavad investeeringud ja rajatised ning edaspidised tegevused. (SA Lääne-Eesti Turism esindaja)
E-akadeemia tutvustus. (Triin Veidemann, EAS turismiarenduskeskus)
Nüüd on kättesaadavad kõik Visit Estonia e-akadeemia valdkonnad: müük, turundus, ligipääsetavus, keskkond, tooted ja teenused, koostöö, kliendisuhted ja juhtimine. Materjalid valmisid koostöös BDA Consultinguga. E-akadeemia materjalidele pääseb ligi iga turismiettevõtja, kel visitestonia.com ja puhkaeestis.ee lehel kasutajakonto.
 
Seminarile saab registreeruda siin
NB! Palume registreeruda hiljemalt 22.05 (teisipäev).

Rohkem infot

MTÜ Eesti Maaturism büroo
eesti@maaturism.ee
www.maaturism.ee
Tel: 600 9999

Ranniku matkaraja töötoad Pärnumaal ja Läänemaal

Projekti "Coastal Hiking" raames toimuvad Ranniku matkaraja märgistamise töötoad. Esimene töötuba on 24. aprillil kell 10–16 Pärnumaal, Kosmonautika puhkekülas ja teine 10. mail kell 10-16 Läänemaal, Pusku turimitalus.

Läänemaa töötoas osalemiseks täida registreerimisvorm ja edasta hiljemalt 7. maiks kella 10ks.

AJAKAVA*:

10.00 Saabumine ja hommikukohv
10.15–11.00 Projekti ülevaade – investeeringud, turundustegevused jm
11.00–12.00 Töötuba – matkarada tutvustav üritus ja videoklipid
12.00 Lõuna

Ranniku matkarajal
13.30–15.30 Meeskonnatöö – matkaraja haldamine/hooldus
15.30–16.00 Kokkuvõtted

*Ajakava võib tulenevalt ilmastikuoludest muutuda.

Küsi lisainfot
Tõiv Jõul, projektijuht
toivj@hotmail.com
tel 5650 0727

Valminud on Ranniku matkaraja stiiliraamat, märgistamise juhend ja sündmuste kalender 2018

Koostöös projektipartneritega on valminud Ranniku matkaraja sündmuste kalender 2018. Kalendris on kuude kaupa kajastatud sündmusi, mis toimuvad nii Eestis kui Lätis matkaraja lähedal ja ümbruskonnas. Kalender on eesti, inglise, läti ja vene keeltes. 

PDF Vaata Ranniku matkaraja kalendrit

Välja on töötatud stiilijuhend ja ka raja PDF märgistamise juhend. Juhendid on saadaval ka inglise keeles, küsi täpsemalt infot info@westestonia.ee

 

 

Ranniku matkaraja inspekteerimine jätkub ka Harjumaal!

Alates 24. septembrist märgitakse Harjumaal maha Baltikumi pikima – 1100 km pikkuse Ranniku matkaraja viimast lõiku. Rada kantakse kaardile matkajate poolt, kes teekonna läbi kõnnivad. Viiimane lõik Luccast Tallinnasse matkatakse 1. oktoobril.

Loodav Ranniku matkakarada kulgeb mööda Eesti ja Läti rannikut ning on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9), mis algab Portugalist ja läbib kogu Euroopa ranniku kuni Narva-Jõesuuni. Lõuna poolt alguse saanud matkaraja läbikõndimine ja teekonnast elektroonilise kaardi loomine on olnud sel aastal teoksil Lätis ja Lääne-Eestis. Kevadest alates on selle eesmärgi nimel Eestisse teel olnud projekti peapartneri Läti Maaturismi esindaja Juris Smaļinskis.

 Jälgi Ranniku matkaraja mahamärkimist Facebookis:

@rannikumatkarada  https://www.facebook.com/rannikumatkarada/

@estlatthiking https://www.facebook.com/estlathiking/

 

 

Tule Ranniku matkarada tutvustavale infoseminarile

KUTSUME ETTEVÕTJAID RANNIKU MATKARADA TUTVUSTAVALE INFOSEMINARILE!
14. september Roosta PuhekülaS Läänemaal (www.roosta.ee)
09.00-09.30 Matkateemale omane saabumisamps ja tervituskohv
09.30-12.00 Räägime järgmistel teemadel:
- Projekti tutvustus ja kuidas hakkab kulgema loodav ranniku matkarada Eestis? 
- Millise väljundi (sh turundusliku väljundi) saavad matkaraja äärde ja lähedusse jäävad turismiettevõtted?
Ühine ajurünnak: Kuidas ettevõtjad saaksid maha märgitavast matkarajast kasu? Millised on koostöövõimalused? (mõtteid koondab MTÜ Eesti Maaturism, Raili Mengel)

Infoseminarile registreeru hiljemalt 12. septembriks bit.ly/2xpznxs

NB! Infoseminarile on oodatud nii nende maakondade ettevõtjad, kus loodav rannikumatkarada kulgema hakkab, kui ka Harjumaa ning teiste maakondade ettevõtjad, keda matkaradade teema huvitab.

Raja planeeritavat kulgemist näete bit.ly/2ePkB
MTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Lääne-Eesti Turism on projektipartneriteks piiriüleses projektis "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”). Loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune kulgedes Eestis Pärnumaal ja Läänemaal ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9.

Täpsem info

MTÜ Eesti Maaturism
Raili Mengel, tegevjuht
tel 521 9722, eesti@maaturism.ee
www.maaturism.ee

MTÜ Lääne-Eesti Turism
Anneli Haabu, projektijuht
tel 527 0660, anneli.haabu@westestonia.ee

Tule Ranniku matkaraja märgistamise matkadele Läänemaal!

Projektiga "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia"  jõuab Ranniku matkaraja märgistamise teekonnaga 11. septembril Läänemaale


Tule matka Läänemaa etapil Jurisega, et koos läbi käia Hanila, Lihula, Martna, Ridala, Haapsalu, Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva valdade piiresse jäävad lõigud. Tule ise ja jaga kutset ka edasi, et kõik, kellele teema huvi pakub, saaksid infot.


Vaata raja kulgemist kaardilt
Vaata Ranniku matkaraja FB lehte

Lisainfo Annika Mändla
MTÜ Lääne-Eesti Turism
tel 5818 8221, annika@visithaapsalu.com

Tule Ranniku matkaraja märgistamise matkadele Häädemeeste, Tahkuranna, Audru, Tõstamaa ja Varbla vallas ja Pärnu linnas

Oleme projektiga "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" sealmaal, et Juris Smalinskis, kelle ülesanne on luua matkateest GPX failid, jõuab Ranniku matkaraja märgistamise teekonnaga septembri alguses Pärnumaale. Lõpule on jõudmas raja märgistamine Lätis, mida saab jälgida projektipartnerite lätikeelsel FB lehel.  

Projekti eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad.  Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9). 


Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid.  

Tule matka Pärnumaa etapil Jurisega, et koos läbi käia Pärnu maakonna piiresse jäävad lõigud. Tule ise ja jaga kutset ka edasi, et kõik, kellele teema huvi pakub, saaksid infot.

Pärast Pärnumaad jätkub raja läbi kõndimine ja märgistamine Läänemaal ja Harjumaal, mille täpsem ajakava ja info lähiajal. 

Vaata raja kulgemist kaardilt

Vaata Ranniku matkaraja FB lehte

SA Pärnumaa Turismi inimesed on kaasas enamikel etappidel. 
Täpsem info 
Kaire Ilus, MTÜ Lääne-Eesti Turism
mob +372 52 50 899
tel +372 44 73 000 
kaire.ilus@visitparnu.com

Projekti tutvustus ja arutelu Tahku Tares Pärnumaal

MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsus koostööpartnerid, omavalitsused ja teised projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" tegevustest huvitatud osapooled esimesele ühisele kokkusaamisele 20. aprillil  Tahku Tare külaseltsi maija. 

Koha valikul sai oluliseks see, et Tahku tare jääb projekti raames loodava matkaraja äärde ning on tulevikus valmis pakkuma matkajatele oma teenuseid. Samuti asub Tahku tare hoovis puhkekoht, millega projekti osapooled said tutvuda.

MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier andis ülevaate projektist üldiselt ja selle käigus tehtavatest tegevustest ning investeeringutest. Lisaks arutati projekti raames koostöö korraldamist, tehtavate investeeringutega seonduvat (puhkekohad ja infostendid) ning loodava matkaraja planeerimist. 

Kokkusaamisel lepiti kokku edasine tegevuskava, mille raames kohtutakse osapooltega veel eraldi ja vaadatakse üle ning täpsustatakse nii raja kulgemise kui investeeringutega seonduvad detailid. 

Matkatee esialgne projekti ettevalmistamise faasis koostatud kaart 

Projekti tutvustav esitlus