Coastal Hiking (Ranniku Matkarada)

Projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad. 

Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid. 

Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus, puhkekohtade rajamine, vajalik infomaterjal ja turundustegevused. “Matkarajale  on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kaasatakse kohalikke elanikke, majutus- ja toitlustusettevõtteid, giide, kohaliku toidu või käsitöö tootjaid ning muid huvigruppe ja turismiasjalisi. 

Projekti kestvus: 01.02.2017 - 31.01.2020.

Projekti kogumaksumus on 1 089 737.80€, millest ERDF toetus on 926 777.13€. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 249 599.00€.

 

 

Projekti partnerid

Projekti elluviijad on 8 partnerorganisatsiooni. Projekti juhtpartner on Läti Maaturismi ühendus „Lauku Celotajs“. Eestist on partnerid MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism 

Lätist on partneriteks Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused. Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu.

Disclaimer

"Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest"
“This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”