Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online (BALTACAR)

Läänemerre uppunud laevade vrakid on hästi säilinud ning annavad harukordse võimaluse heita pilk sadu aastaid tagasi seisma jäänud meremehe argipäeva. Läänemeri on justkui suur veealune muuseum, mis ootab külastamist.

Projekti eesmärk on Läänemere veealuse kultuuripärandi turismipotentsiaali kasutamine, luues paremaid lahendusi unikaalsete veealuste objektide külastamiseks oma algsel asukohal. Projekti käigus luuakse Läänemere piirkonda turismiatraktsioon, mis koosneb Eesti, Rootsi ja Soome laevavrakkidest. Vrakid on varustatud ankrupoide ja infotahvlitega in situ ning veebis on üleval vrakkide ajalugu ja 3D mudelid. Samuti ühendatakse jõud ühiseks veealuse päranditurismi turunduseks ja tutvustamiseks, et tõsta teadlikkust Läänemere unikaalsest veealusest kultuuripärandist, headest säilimistingimustest ning veealuse pärandi potentsiaalist piirkonna turisminduse arendamisel.

Projekti kestus: 01.01.2017-31.12.2019

BALTACAR on Eesti-Soome-Rootsi koostööprojekt, milles partneritena osalevad: 

1) MTÜ Lääne-Eesti Turism (EST)

2) Muinsuskaitseamet (EST) - Juhtpartner 

3) Museovirasto (FIN) 

4) Statens Maritima Museer (SWE) 

5) Adrianto OÜ (EST) 

6) Aalto Group Oy (FIN) 

7) Haninge kommun (SWE) 

Projekt on rahastatud Interregi Kesk-Läänemere programmist. Projekti kogumaksumus on 1 633 242.71€, millest toetuse osa 1 294 568.19€. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 13 400€.

Jälgi meie toimetamisi Facebookis! www.facebook.com/ProjectBALTACAR/